Counter-Strike CrossFire Edition
Version 2.27.2010 Beta
Setup xong thì ấn vào file Shortcut ở Desktop vào Game
Nếu cài xong báo thiếu file MSCOMCTL.OCX thì down về , bỏ vào thư mục C:\\WINDOWS\\system32

Part1 mediafire.com ?jj4jnzmzznn
Part2 mediafire.com ?imtydztvzjj
Part3 mediafire.com ?yexqkrgtt3h
Part4 mediafire.com ?qwzelmizyjf
Part5 mediafire.com ?jkzz325iyzt
Part6 mediafire.com ?mnlthtomdym
Part7 mediafire.com ?tmai11oznml

Pass cài đặt: G4UHarwardc


Sau khi down đầy đủ các pack về các bạn dùng Splitter and Joiner để nối lại
Splitter and Joiner:
http://forum.gamevn.com/redirector.p...and_Joiner.exe
Hoặc
http://forum.gamevn.com/redirector.p...oiner.exe.html
Hướng dẫn sử dụng
khi dow về các tệp sẽ có tên như sau :
-
Counter-Strike CFE Setup.exe.001
Counter-Strike_CFE_Setup_exe.002
.... Counter-Strike_CFE_Setup_exe.007
---Vấn đề là ở dấu " _ " . Các bạn hãy đổi tên lại từ past 2 đến past 7 lần lượt giống past 1 là :
- Counter-Strike CFE Setup.exe.001
Counter-Strike CFE Setup.exe.002
....
Counter-Strike CFE Setup.exe.007
- Vào Splitter_and_Joiner chọn mục Joining mở tìm đường dẫn và mở file Counter-Strike CFE Setup.exe.001 sau đó ấn JOIN file nối lại sẽ có dunglượng 580 MB .

Thông tin Game

1. 5 nhân vât chia đều ra 2 phe CT và TE
2. Thêm các lọai súng mới trong CF
3. Thay đổi giao diên mua súng
4. Các hiệu ứng Combo va Kill trong GamePlay Loại Bot Sử Dụng:ZBot