Nh?m Ph?c V? T?t C? Các B?n Yêu THích Game B?n Súng Và Lúc Ko Có M?ng Thì Dùng
Phiên B?n Này Thêm Các Kh?u Súng M?i
Sound M?i
Nhân V?t M?i
N?u Các B?n Hi?u Bi?t V? Mod , Xin Tìm Ra Các L?i ?? S?m Ra B?n Version

Halbu With http://diendan.zooz.vn
OneThing90 With http://forum.gamevn.com
Have Fun

CSO NST Beta2 [Update 7 1 2009]Link Down:

part1 : mediafire.com ?ojymn2zv1z1
part2 : mediafire.com ?mmqn4wj1xid
part3 : mediafire.com ?z4jyzm0miy2
part4 : mediafire.com ?0hmymyzm2tz
part5 : mediafire.com ?1icilzzumiy

Pass : ruatyhon

cài game r?i m?i b? hay là lúc cài là b?, n?u cài game r?i m?i b? thì
d? thui , l?i ?ó là do cái Icon ngoài desktop c?a b?n ko tìm ?c
cstrike.exe, b?n có th? right click vào Icon ?ó ch?n propeties ,sau ?ó
làm nh? hình này,


ho?c b?n có th? vào th? m?c cài CSObeta2 ch?y cái counter-strike.bat ý chúc b?n thành công

(Setup xong thì ?n vào file counter-strike.bat ?? vào Game)
1. 1 File Setup 478M:
http://megashare.vn/download.php?id=...-NST-Beta2.exe
2. Chia nh? thành nhìu pack
http://azsharing.com/b10f8k265r98/CS...2.exe.001.html
http://azsharing.com/75837c8cgqni/CS...2.exe.002.html
http://azsharing.com/2k815wezd39b/CS...2.exe.003.html

Sau khi down ??y ?? các pack v? các b?n dùng Splitter and Joiner ?? n?i l?i
Splitter and Joiner:
http://megashare.vn/download.php?id=...and_Joiner.exe
ho?c http://azsharing.com/vrrhr351v803/Sp...oiner.exe.html
H??ng d?n dùng:
[spoil]

[/spoil]

Thông tin Update
1. Mod t? CS1.6 V40 DigitalZone nên hi v?ng s? it b? Dis h?n ^^
2. Các súng m?i có Sound riêng bi?t (không chung v?i súng c? nh? trc)
3. Zbot ch?i ?c t?t c? các ch? ??
4. Thêm 2 nhân v?t m?i là DavidBlack và Hero
5. Thêm các v? khí m?i:
MG3 Xmas, M134 Xmas, M79, Double Weapons...
Xem tr?c ti?p flash này


Xem tr?c ti?p flash này


Xem tr?c ti?p flash nàyGi?i thi?u:
B?n này mình mod t? CS1.6 V40 DigitalZone
Gi?i thi?u:
1. 26 nhân vât chia ??u ra 2 phe CT và TE
2. Thêm các l?ai súng m?i trong CSO
3. Ch?n ch? ?? ch?i trong Game
4. Thay ??i giao diên mua súng
5. Các hi?u ?ng Combo va Kill trong GamePlay
Các chê ?? ch?i m?i:
1. ??u ??n (Single Match)
2. ??u ??i (Team Match)
3. Zombie Plague
5. Ghost Match
Các lo?i Bot:
1. ZBot
2. PODBot
3. YaPBot
H??ng d?n:
1. ?n nút ] ?? mua súng m?i
2. ?n nút [ ?? ch?n nhân v?t
3. ?n nút p ?? chuy?n ch? ?? ch?i
4. ?n nút i ?? m? tùy ch?nh Bot (Thêm kick kill ...)
5. ??i v?i các súng d?ng Double thì ?n nút T ?? chuy?n ??i
Demo:

Xem tr?c ti?p flash này


Xem tr?c ti?p flash này


Xem tr?c ti?p flash này
Liên h?:
Email: Luckyboy_1987hp@yahoo.com
Chúc các b?n vui v? !
NST

Ng??i T?o Ra B?n Mod : Nguy?n S?n Tùng
Ng??i Giúp ?? : C?ng ??ng GameVN Box Counter Strike

?ây Là Quán Bar Nên Xin M?i Ng` ??ng C?n Nh?n
Game Là ?? Gi?i Trí Ch? Ko Ph?i ?? T?c Thêm

Thân


Fix l?i:
Trc khi t?o sever thì b?n làm nh? này là Bot s? san ??u sang 2 phe

Update:
+ Update 1001 [11 1 2009 c?p nh?t l?i link]
mediafire.com download.php?ohml3gmmet1 (2.82 MB)
+ Thêm file ch?n ch? ?? ch?i b?ng DOS
+ Thêm s??ng mù vào ch? ?? Zombie Plague
+ Fix l?i mua ??n các súng m?c ??nh
+ B? các con zombie b? tàng hình
+ S?a l?i vài Models và Plugin khác

Mình ?ã Ch?i TH? Và Hoàn Toàn Ko B? B?t Ra
FPS T?t
Các B?n Xem L?i Máy Mình Tr??c ?i
B?n Này Hoàn Toàn Ko L?i H?n B?n 1
Ch?i Game = Counter Strike . Bat