Hãy đọc trước bài viết này trước khi bình chọn nhé!
http://fmvi.tk/forum-f1/topic-t726.htm#1579