-Nếu bạn không chờ để họ đưa đi học,bạn là người nhỏ mọn,không coi họ có mặt trên đời nhưng nếu bạn chờ họ,họ sẽ than bạn mập ú, xe lu,khó đèo.
-Nếu bạn không nhờ họ trực nhật,làm việc trong những ngày 20/10,8/3 điều đó có nghĩa bạn coi họ là bù nhìn,không ga lăng.Nhưng nếu bạn nhờ họ,họ sẽ kêu con gái có quá nhiều ngày kỉ niệm mà con trai tụi tui không có đến nửa ngày.
-Nếu bạn nhận quà từ họ,bạn là kẻ tham lam nhưng nếu bạn không nhận,nghĩa là bạn biến họ thành trò cười.
-Nếu bạn nhận xét thật lòng về kiểu đầu mới của họ,họ sẽ coi bạn không rông lượng,không có óc thẩm mĩ thậm chí không biết noi một câu làm đẹp lòng bạn.Nhưng nếu bạn không nhận xét thật lòng,họ nghĩ bạn không tôn trong họ,
-Nếu bạn không nói cho họ nỗi buồn,họ nghĩ bạn không coi họ là bạn nhưng nếu bạn chia sẻ,họ sẽ nói bạn nhiều chuyện.
-Nếu bạn cãi nhau với họ,họ nghĩ bạn chanh chua nhưng nếu không họ nghĩ bạn không coi họ là gì.
-Nếu bạn điệu đà,hay "soi gương",họ nghĩ bạn là kẻ vô công,rỗi thì giờ nhưng nếu không,họ nghĩ bạn không phải là con gái.
-Nếu bạn nói nhiều,họ nghĩ bạn là kẻ lắm mồm nhưng nếu bạn ít nói,họ nghĩ bạn khô khan thậm chí là bạn khinh họ.